1
2

Prírodná rezervácia Veľký Polom

Turistická trasa

Veľký Polom je najvyšším vrcholom na slovenskej strane Moravsko-sliezskych Beskýd. Nachádza sa v katastrálnom území obce Raková. Vypína sa vo výške 1 067 m n. m. a jeho vrcholová časť je prírodnou rezerváciou s 5. stupňom ochrany na oboch stranách hranice.

Najcennejšou časťou rezervácie sú zbytky pôvodných pralesovitých porastov. Rastú tu predovšetkým smreky, jedľa biela a javor horský. Les si tu žije svoj vlastný život. Z dôvodu možného pádu vetví a stromov aj v prípade bezveterného počasia, je vstup do lokality na vlastné nebezpečenstvo. Je potrebné byť opatrný. Pohyb mimo značeného chodníka je zakázaný.

Pre bežného turistu pripomína vrchol a okolie Veľkého Polomu možno "mesačnú krajinu" - stromy vyvrátené aj s koreňmi, kmene zlomené, stromy vyschnuté, polámané. Pomohol tomu nielen kôrovec, ale i veterné počasie, ktoré na hrebeni nie je zriedkavé. Vstupujete do lesa, v ktorom hospodári čas a prírodné živly. Prístupy:

Z Bieleho Kríža po červenej turistickej značke medzi slovensko - českou hranicou cca 13 km/4 hod.

Z Rakovej, Korcháňovci po modrej turistickej značke cca 5,4 km/2 hod.

Z Mostov u Jablunkova (CZ) po červenej turistickej značke 7,7 km/2:40 hod.

Z Horní Lomné (CZ) po žltej turistickej značke a následne z Muřínkového vrchu po červenej turistickej značke cca 5 km/1:45 hod.

Najkratší prístup: Z Olešnej, časť Klin (je možné prísť autom až ku kaplnke na Muřínkovom vrchu) je Veľký Polom vzdialený 1,2 km/0:30 hod, stúpanie: 132 m.

Prístup na bicykli: Vzhľadom na množstvo popadaných stromov prejazd na bicykli neodporúčame.

Zaujímavosť: Lokalita je známa výskytom hlucháňa hôrneho. Jeden kilometer od vrcholu je situovaná krásna kaplnka na Muřínkovom vrchu s upravenou studničkou. Dva kilometre je vzdialená Kamenná chata (CZ) s rozhľadňou Tetřev a v blízkosti chaty Skalka a Severka (obe CZ).

1 h 55 m

Trvanie trasy

5km

Dĺžka trasy

Raková, Korcháňovci

Začiatočný bod

Veľký Polom

Konečný bod

529m

Celkový výstup

6m

Celkový zostup

Načítavam mapu...

Výškový profil